Centrum Wsparcia

Dostępność

Zajmujemy się dostępnością informacji, komunikacji i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami

Zobacz ofertę

Wsparcie

Pomożemy Ci stworzyć środowisko uwzględniające potrzeby tej grupy i wyrównujące ich szanse

Konsultacje

Rozwój

Wykorzystujemy swoje umiejętności i wiedzę na temat dostępności, by zmieniać rzeczywistość na bardziej przyjazną

Nasze szkolenia

Dostępność

Deklaracja dostępności

dla firm i instytucji publicznych

Tyfloplan

w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących służących zobrazowaniu planu pięter i ułatwieniu poruszania się

Oznaczenia w Alfabecie Brailla

tworzenie i montaż oznaczeń w Alfabecie Brailla

Tłumaczenia na polski język migowy

krótkie nagrania wideo uwzględniające najważniejsze informacje o funkcjonowaniu danej instytucji

Napisy do filmów

produkowanych lub istniejących

Napisy do sesji rady

wraz z transkrypcją

Informacje w języku łatwym

przeznaczonym głównie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ułatwiającym czytanie i zrozumienie tekstu

Pętla indukcyjna

montaż stanowiskowe pętli indukcyjnej, instalacja przenośnej pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących podczas różnych wydarzeń, eventów, konferencji w celu eliminacji szumów i uzyskania „czystego” dźwięku

Wsparcie

Audyt dostępności architektonicznej

Audyt dostępności architektonicznej ma na celu ocenę dostosowania budynku i jego otoczenia do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Audyt dostępności cyfrowej

Audyt dostępności cyfrowej weryfikuje zgodność strony internetowej i jej elementów ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA. Jest to poziom wymagany jako minimum wynikające z art. 6 ust. 2 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pakiet dostępnościowy

Jest to pakiet zapewniający spełnienie minimalnych wymagań wynikających z art. 6 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z tymi wymogami pakiet zawiera podstawowe informacje o danej instytucji w trzech formach:

Konsultacje

Świadczymy usługi konsultacyjne dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Usługi związane z poprawą dostępności

Wszystkie nasze działania dotyczą obszaru zwiększania dostępności przestrzeni, komunikacji, informacji, usług - głównie dla osób z niepełnosprawnościami, ale również dla osób posiadających szczególne potrzeby.

Rozwój

Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

8 godzin

Adresatami szkolenia będą wszystkie osoby, które chcą swobodnie czuć się w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami, oswoić swój lęk i zdobyć pewność w kontakcie z nimi.

Jak zorganizować dostępne wydarzenie, czyli od rekrutacji do ewaluacji?

8 godzin

Adresatami szkolenia są organizatorzy konferencji, seminariów, imprez masowych, koordynatorzy projektów finansowanych ze środków publicznych, dla których ważne jest, by posiąść wiedzę i umiejętności, w jaki sposób włączyć wszystkich uczestników w szereg zaplanowanych działań.

Kim jesteśmy?

Logo Centrum Wsparcia

Centrum Wsparcia

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym zajmującym się dostępnością informacji, komunikacji i przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. Naszą misją jest tworzyć środowisko uwzględniające potrzeby tej grupy i wyrównujące ich szanse. Centrum Wsparcia Sp. z o. o. współtworzą eksperci związani ze środowiskiem organizacji pozarządowych oraz osoby z niepełnosprawnościami, które wykorzystują swoje umiejętności, wiedzę na temat dostępności, by zmieniać rzeczywistość na bardziej przyjazną.

Referencje

Logo Gmina Gaworzyce

Gmina Gaworzyce

Firma Centrum Wsparcia Sp. z o.o. wykonała powierzone jej zlecenia w sposób rzetelny, profesjonalny i terminowy, a dotychczasowa współpraca pozwala nam na rekomendację firmy innym samorządom i instytucjom.

Jacek Szwagrzyk - Wójt Gaworzyc

Referencje_Gaworzyce.pdf (68 KB) Dokument otworzy się w nowej karcie

Firma Centrum Wsparcia Sp. z o.o. wykonała powierzone jej zlecenia w sposób rzetelny, profesjonalny i terminowy, a dotychczasowa współpraca pozwala nam na rekomendację firmy innym samorządom i instytucjom.

Jacek Szwagrzyk - Wójt Gaworzyc

Referencje_Gaworzyce.pdf (68 KB) Dokument otworzy się w nowej karcie