Dostępność

Zajmujemy się dostępnością informacji, komunikacji i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami

Deklaracja dostępności

Dla firm i instytucji publicznych

Nasi eksperci pomogą  w stworzeniu lub weryfikacji Państwa Deklaracji Dostępności. Zgodnie z Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każda strona podmiotu finansowanego w min. 50% ze środków publicznych od 23 września 2020 r. powinna mieć taką Deklarację.

Każda Deklaracja powinna posiadać m.in.:

 • Opis dostępności cyfrowej i wskazanie ewentualnych braków,

 • Opis wyłączeń, jeśli dotyczą,

 • Opis dostępności architektonicznej i wskazanie braków,

 • Odpowiednio użyte znaczniki „a11y”.

Po korekcie lub stworzeniu takiej deklaracji, otrzymują Państwo od nas gotowy kod html, który będą mogli Państwo wstawić bezpośrednio na swoją stronę.

Tyfloplan

W szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących służących zobrazowaniu planu pięter i ułatwieniu poruszania się

Plany tyflograficzne to plany dotykowe umieszczane wewnątrz budynku, które opisują schemat przestrzenny i funkcje pomieszczeń danego piętra uwzględniając przebieg tras dotykowych. Zastosowanie kontrastowych oznaczeń oraz powiększonej czcionki na planieUłatwiają osobom słabowidzącym orientację w przestrzeni. Dla osób niewidomych zastosowano opisy w Alfabecie Braille’a oraz obrysy pomieszczeń i korytarzy uwzględniające różnicę poziomów. Plany umieszcza się na stojakach lub zawiesza bezpośrednio na ścianie, w miejscu zapewniającym swobodne przemieszczanie się. Istnieje obowiązek umieszczania planów tyflograficznych w instytucjach publicznych zgodnie z Art. 6 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Wykonujemy plany w pleksi, w różnych formatach, w zależności od poziomu skomplikowania korytarzy.

Oznaczenia w Alfabecie Brailla

Tworzenie i montaż oznaczeń w Alfabecie Brailla

Świadczymy usługi wydruku krótkich tekstów, takich jak np.: zaproszenia, programy konferencji, regulaminy w Alfabecie Bralille’a, które są niezbędne, by zachować dostępność informacji dla osób niewidomych. Nasza oferta obejmuje również wydruki tabliczek informacyjnych na drzwi, nakładek na poręcze w Alfabecie Braille’a.

Tłumaczenia na polski język migowy

Krótkie nagrania wideo uwzględniające najważniejsze informacje o funkcjonowaniu danej instytucji

Usługa tłumaczeń na polski język migowy (PJM) związana jest z dostępnością informacyjno-komunikacyjną dla osób Głuchych.

W tym celu oferujemy:

 • Nagrywanie filmów w polskim języku migowym;

 • Dodawanie tłumaczenia na PJM do istniejących już prezentacji, filmów

 • Usługi tłumaczenia w czasie rzeczywistym, stacjonarnie lub zdalnie.

Zrealizowaliśmy m.in.:

 • Tłumaczenia informacji zamieszczanych na stronach internetowych

 • Tłumaczenia treści materiałów promocyjnych

 • Tłumaczenia szkoleń

Aby zapewnić najwyższą jakość usług:

 • Współpracujemy z osobą Głuchą komunikującą się w PJM jako języku rodzimym, która konsultuje powstały tekst,

 • Współpracujemy z profesjonalnym tłumaczami - osobami od dzieciństwa biegle posługującymi się polskim językiem migowym, tzw. KODA (ang. Kids/Kid of Deaf Adults),

 • Stale doskonalimy warsztat pracy

Napisy do filmów

Produkowanych lub istniejących

Napisy rozszerzone dodawane do filmów ułatwiają rozumienie treści osobom słabosłyszącym oraz Głuchym w przypadku braku tłumaczenia PJM. Ponadto, mogą być pomocne osobom słabo znającym język oraz wszystkim oglądającym film w warunkach hałasu.

W ramach usługi możemy zaoferować:

 • Sczytywanie treści nagrań multimedialnych wraz z korektą

 • Dodawanie napisów rozszerzonych do filmów gotowych;

 • Nagrywanie nowych filmów i tworzenie do nich napisów rozszerzonych;

 • Tworzenie transkrypcji, czyli pliku z tekstem ciągłym zawierającego treść nagrania.

Zrealizowaliśmy m. in.:

 • Napisy do filmu z konwentu,

 • Napisy do nagranych szkoleń

 • Napisy do filmów w polskim języku migowym.

Aby zapewnić najwyższą jakość usług:

 • Korzystamy ze specjalistycznych programów,

 • Systematycznie podnosimy kwalifikacje pod okiem profesjonalistów.

Napisy do sesji rady

Napisy do sesji rady wraz z transkrypcją

Samorządy jako instytucje publiczne mają obowiązek zapewniać dostępność osobom z niepełnosprawnościami. W tym celu nagrania z sesji rady (miasta, gminy, powiatu etc.) publikowane na stronach biuletynów informacji publicznych powinny posiadać napisy rozszerzone dedykowane osobom z niepełnosprawnością słuchu.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom społecznym i wymogom przepisów prawnych, oferujemy urzędom długoterminową cykliczną współpracę. Po każdej sesji rady możemy przygotować w określonym terminie niezbędne opracowanie nagrania.
Obejmuje ono:

 • Sczytanie pliku multimedialnego

 • Korektę językową treści

 • Wstawienie napisów do filmu

 • Tworzenie transkrypcji, czyli pliku z tekstem ciągłym zawierającego treść nagrania.

Informacje w języku łatwym

Przeznaczonym głównie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ułatwiającym czytanie i zrozumienie tekstu

Tekst łatwy do czytania pozwala m.in. osobom z niepełnosprawnością intelektualną lepiej rozumieć tekst formalny taki jak procedury, regulaminy, ustawy. Zastosowanie uproszczonego tekstu, nieskomplikowanych struktur gramatycznych oraz jednoznacznej grafiki czyni trudne teksty bardziej przyjaznymi. Adaptujemy trudne informacje na tekst łatwy do czytania czyniąc podmioty państwowe i prywatne bardziej dostępnymi.

Pętla indukcyjna

Montaż stanowiskowe pętli indukcyjnej, instalacja przenośnej pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących podczas różnych wydarzeń, eventów, konferencji w celu eliminacji szumów i uzyskania „czystego” dźwięku

Świadczymy usługi instalacji i obsługi pętli indukcyjnej na różnych wydarzeniach, takich jak: spotkania autorskie, konferencje, seminaria. Współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami w zakresie instalacji pętli recepcyjnych, jak również sprzedaży przenośnych wzmacniaczy pętli indukcyjnej do komunikacji jeden-do-jednego, czy systemów FM.